15/01/2016

NVO varujejo naše zdravje na področju zdravstvene in tobačne zakonodaje

Prilivi v proračun iz trošarin na tobačne izdelke so mnogo nižji od družbenih stroškov kajenja, na katere najbolj vplivata smrtnost in obolevnost med kadilci. Dnevno umre v Sloveniji 10 ljudi zaradi posledic kajenja, zato Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij podpira javno razpravo o ustreznosti zdravstvene in tobačne zakonodaje.

Med krizo se ljudje pogosteje zatekajo k uporabi tobaka, alkohola in psihofarmakološkim sredstvom, kar škodljivo vpliva na njihovo zdravje. Negativne posledice zlorab se kopičijo, rešujejo se v družini, s strokovno pomočjo, pa tudi s pomočjo civilnodružbenih organizacij. Naprednejši ukrepi za omejevanje dostopa do tobačnih izdelkov kot so licenčnine, prepoved promocije in višje trošarine, zmanjšujejo porabo tobaka in tudi negativne družbene posledice. S spremembo Zakona o trošarinah in z že sprejeto Uredbo se povečujejo trošarine in s tem cena škatlice cigaret. Trošarine se stekajo v integralni proračun, v interesu NVO za zdravje pa je, da se vrnejo civilni družbi in namenijo preventivi in pomoči pri odvajanju od kajenja.

Viri:
Nacionalni inštitut za javno zdravje: ''Slovenijabrez tobaka - kdaj?'' 
Tobacco Liability Report EU (DG SANCO). 
Statistični urad RS: Bruto domači proizvod v tekočih cenah 2014: 37.303 mio EUR. 
Vlada RS: PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA RS ZA LETO 2015: Trošarine za tobak 2014: 421 mio EUR.